جمع اندیشی محاسبات شناختی

به سوی استقرار شهود در هوش مصنوعی

محاسبات شناختی همانطور که از نام آن برمی‌آید ترکیبی از زمینه‌های پژوهشی «علوم شناختی» و «علوم کامپیوتر» است و علمی است که به شبیه‌سازی درجه‌ی متعالی‌تری از هوشمندی انسان توسط کامپیوترها می‌پردازد. محصولات علم محاسبات شناختی را با عنوان ‌فن‌آوری‌های شناختی می‌شناسند که کاربرد روبه‌گسترشی در جنبه‌های مختلف زندگی شخصی و اجتماعی افراد دارد؛ از جمله و به‌طور خاص در حوزه‌های سلامت، ارتباطات و بانکداری.

جمع اندیشی محاسبات شناختی - یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی

وضعیت اجرایی رویداد : خاتمه یافته
تاریخ شروع رویداد : 1398/11/5
تاریخ پایان رویداد : 1398/11/5

مدت دوره : 2 ساعت
تاریخ شروع ثبت نام : 1398/10/28
تاریخ پایان ثبت نام : 1398/11/3

در چهارمین نشست از سلسله نشست‌های جمع‌اندیشی محاسبات شناختی که در قالب پنل برگزار می‌شود به سراغ دو مفهوم یادگیری ماشین و یادگیری زبان طبیعی می‌رویم که از پایه‌های علمی هوش مصنوعی است.


یادگیری ماشین یکی از پایههای علمی هوش مصنوعی است و یادگیری زبان طبیعی از مهمترین نمودهای کاربردی این مفهوم گسترده است که ذهن محققین زیادی را درگیر خود کرده است. در چهارمین نشست از سلسله نشستهای جمعاندیشی محاسبات شناختی به سراغ این دو مفهوم رفته و در قالب پنل، میزبان صاحبنظران این حوزهها خواهیم بود. روز شنبه پنجم بهمن ماه در خدمت آقای دکتر اخایی و سرکار خانم دکتر محبی خواهیم بود تا از حضورشان در جمع مشتاقان این حوزهها بهرهمند شویم. علاقمندان به حضور جهت ثبتنام به لینک زیر مراجعه نمایید.


اطلاعیه:

با کمال تاسف خانم دکتر محبی بهدلیل فوت یکی از بستگان نزدیکشان نمیتوانند در این جلسه حضور یابند و سخنرانی ایشان با آقای دکتر عمار جلالی منش جایگزین شده است (98/11/5).


  • یادگیری ماشین
  • یادگیری زبان طبیعی
 

چهارمین جمع اندیشی محاسبات شناختی با موضوع یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی، روز شنبه پنجم بهمن ماه در مرکز نوآوری پل‌وینو برگزار شد.

مدعوین این جلسه آقایان دکتر محمد علی اخایی و دکتر عمار جلالی منش بودند.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر اخایی، عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مبحث یادگیری ماشین[1] را با تشریح فرایند تحلیل داده آغاز نمودند و مراحل آموزش یک ماشین را با توجه به الگوی یادگیری آن بیان کردند. از کاربردهای تحلیل داده و چالشهای عملیاتی تحلیل داده گفتند و به اهمیت هوش مصنوعی و کاربردهای آن در صنعت بانکداری اشاره کردند. بر شمردن نمونههای جهانی و پروژههای عملیاتی صورت گرفته در صنایع مالی از دیگر بخشهای ارائه ایشان بود.

آقای دکتر عمار جلالی منش عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) دیگر مهمان مدعو این برنامه، به تشریح پردازش زبان طبیعی[2] و نمونه متعالی آن ایجاد زبان طبیعی[3] و همپوشانی آن با مباحث یادگیری ماشین پرداختند. همچنین در ادامه به اهمیت این مفهوم در توسعه روباتهای مشاور در صنایع مختلف و بهویژه بانکداری اشاره نمودند. ایشان با استناد به گزارش مجله فورچون، از بازار رو به رشد این فناوری گفتند و در انتها به معرفی روبات اجتماعی تولید شده در پژوهشگاه ایرانداک و قابلیت یادگیری آن با توجه به نیاز سازمانها پرداختند.

در بخش پایانی برنامه جمع اندیشی محاسبات شناختی، جلسه پرسش و پاسخ میان شرکتکنندگان و مدعوین در قالب پنل تخصصی برگزار شد و شرکت کنندگان این رویداد به بحث و تبادل نظر در زمینههای یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی پرداختند.

 [1] ML: Machine Learning

[2] NLP: Natural Language Processing

[3] Natural Language Generation

  

مستندات ارائه شده در این جمع اندیشی:

هوش مصنوعی و تحلیل داده

     ارائهدهنده: دکتر محمد علی اخایی

پردازش زبان طبیعی و یادگیری ماشین در صنعت بانکداری

       ارائهدهنده: دکتر عمار جلالی منشمستندات و گزارشهای مرتبط با این جمع اندیشی:


 
تمامی حقوق مربوط به طراحی و توسعه وب سایت محفوظ می باشد Polwinno.ir
X

جستجوی سریع محتوای تخصصی پل‌وینو


v