جمع اندیشی محاسبات شناختی

به سوی استقرار شهود در هوش مصنوعی

محاسبات شناختی همانطور که از نام آن برمی‌آید ترکیبی از زمینه‌های پژوهشی «علوم شناختی» و «علوم کامپیوتر» است و علمی است که به شبیه‌سازی درجه‌ی متعالی‌تری از هوشمندی انسان توسط کامپیوترها می‌پردازد. محصولات علم محاسبات شناختی را با عنوان ‌فن‌آوری‌های شناختی می‌شناسند که کاربرد روبه‌گسترشی در جنبه‌های مختلف زندگی شخصی و اجتماعی افراد دارد؛ از جمله و به‌طور خاص در حوزه‌های سلامت، ارتباطات و بانکداری.

جمع اندیشی محاسبات شناختی - محاسبات شناختی در سلامت

وضعیت اجرایی رویداد : خاتمه یافته
تاریخ شروع رویداد : 1398/9/6
تاریخ پایان رویداد : 1398/9/6

مدت دوره : 2 ساعت
تاریخ شروع ثبت نام : 1398/9/1
تاریخ پایان ثبت نام : 1398/9/5

هوش مصنوعی و محاسبات شناختی با سرعت بسیار زیاد در حال تکامل و نفوذ در حوزه‌های مختلف است و در بسیاری از صنایع همچون صنعت پزشکی و سلامت کاربرد پیدا کرده است.


از دوران بسیار دور حوزه سلامت یکی از حوزهای محوری و همواره مورد توجه دانشمندان، محققین و نوآوران حوزه فناوری در رفع نیازهای این بخش و ارتقای سطح سلامت انسانها بوده است.

بسیاری از فناوریها توانستهاند با پرداختن به این حوزه نقش بسیار زیادی در توسعه توانمندیهای انسان در رفع معضلات و مشکلات بهداشت و سلامت، شناخت و رفع بسیاری از عوامل بیماریها داشته باشند و به جرات میتوان مدعی شد در این رابطه فناوری اطلاعات از جایگاه ویژهای برخوردار است.

در سومین جلسه از سلسله نشستهای جمعاندیشی محاسبات شناختی، به سراغ این بخش جذاب خواهیم رفت و به بحث در خصوص تاثیرگذاری هوش مصنوعی و محاسبات شناختی در حوزه سلامت خواهیم پرداخت.

جناب آقای مهندس محمود جراحی، از صاحبنظران و مدیران با سابقه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که چندین سال است بخشی از فعالیتهای خود را به حوزه سلامت اختصاص داده در خصوص اقتصاد سلامت و نقش فناوری در بخش سلامت با ما سخن خواهند گفت.

مهمان دیگر جمعاندیشی سوم ما، دکتر سید مهدی خلیق رضوی، پژوهشگر ارشد پژوهشگاه رویان و از مدیران عالی شرکت cognitivity لندن هستند که این شرکت موفق شده در زمینه تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر، اپلیکیشنی به بازار ارائه دهد. جناب آقای دکتر خلیق از تجربههای ارزشمند آکادمیک خود در دانشگاه MIT و تجربیات عملیاتی سالها حضور در حوزه محاسبات شناختی مواردی را مطرح خواهند کرد.


 

  • اقتصاد سلامت و نقش فناوری در بخش سلامت
  • تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر با استفاده از محاسبات شناختی

در آغاز این نشست آقای محمود جراحی از صاحبنظران حوزههای نوین تکنولوژی به واکاوی مشکلات بخش سلامت و مقایسه بهرهوری این حوزه در کشورمان با نظام سلامت در دنیا پرداختند و به ضرورت استفاده از تکنولوژی و بهصورت خاص هوش مصنوعی در افزایش بهرهوری در این صنعت حیاتی تاکید کردند.
 

ایشان در بخش دیگری از ارائه خود شرایط آینده شغل از جمله جدایی مفهوم آن از کار و جدایی مفهوم کار از سازمان و محل انجام کار و ایجاد پلتفرم برای افراد جهت کار در فضایی شناور و مستقل از زمان و مکان را توصیف کردند. در ادامه آقای جراحی به  لزوم توجه اقتصاددانان به حوزه خدمات در مقایسه با تولید به واسطه تاثیر مستقیم آن در تولید ناخالص داخلی تاکید ویژه داشتند. سپس با استفاده از این مفهوم به تشریح صنعتیسازی در بخش درمان پرداختند.

در ادامه آقای دکتر سید مهدی خلیق رضوی از مدیران شرکت Cognitivity و از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه رویان، از بلوغ هوش مصنوعی و محاسبات شناختی در بخش سلامت صحبت کردند و تجربه عملی استفاده از هوش مصنوعی و علوم شناختی در تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر و اپلیکیشن در حال توسعه گروه Cognitivity  با تمرکز بر این بیماری خاص را با شرکتکنندگان در این جمع اندیشی به اشتراک گذاشتند.


مستندات ارائه شده در این جمع اندیشی:

آینده شغل

     ارائهدهنده: محمود جراحی

صنعتی‌سازی در بخش درمان

       ارائهدهنده: محمود جراحی


هوش مصنوعی در صنعت بهداشت

     ارائهدهنده: دکتر سید مهدی خلیق رضوی


مستندات و گزارشهای مرتبط با این جمع اندیشی:

هوش مصنوعی در خدمت صنعت پزشکی (ویدیو)

فناوری هوش مصنوعی در صنعت پزشکی هم وارد شده و در زمینههای مختلف کاربرد پیدا کرده است. با پیچیدهتر شدن ابزارهای AI و یادگیری ماشین، کاربرد هوش مصنوعی در حوزه پزشکی گسترده‌تر نیز میشود.

AI  فناوری قدرتمندی است که نمیتوان از تاثیرات آن در پزشکی چشمپوشی کرد. با استفاده از این فناوری میتوان در هزینههای زیاد مادی و معنوی صرفهجویی کرد. همچنین کارهای اجرایی بخش زیادی از وقت کارکنان حوزه پزشکی را میگیرند که در صورت خودکارسازی برخی از این کارها با استفاده از هوش مصنوعی، میتوان امیدوار بود که پزشکان بتوانند وقت و توجه بیشتری را به عنصر انسانی قضیه، یعنی بیمار اختصاص دهند. در این ویدیو به برخی از موارد کاربرد هوش مصنوعی در صنعت پزشکی اشاره شده است. 
تمامی حقوق مربوط به طراحی و توسعه وب سایت محفوظ می باشد Polwinno.ir
X

جستجوی سریع محتوای تخصصی پل‌وینو


v