Polinno

حوزه‌های پذیرش ایده‌ها، طرح‌ها و محصولات

حوزه‌های تخصصی نوآوری و توسعه در مرکز نوآوری پل‌وینو در جهت توسعه کسب و کار گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا و هم‌راستا با تحولات جهانی در زمینه مالی و خدمات پرداخت، در دو گروه کسب و کاری و فناوری تعیین شده است.


خدمات اختصاصی‌سازی شده
ایجاد ساختار مناسب کسب و کاری و فنی برای ارائه خدمات فروشگاه هوشمند
ایجاد ساختار مناسب کسب و کاری و فنی برای ارائه خدمات پرداخت هوشمند
ایجاد ساختار مناسب برای ارائه خدمات خرید و پرداخت هوشمند
ایجاد یک کسب و کار مناسب برای انجام خرید پنهان و هوشمند
انجام مطالعات و ایجاد زیرساخت ارائه خدمات کانال همه کاره در ابتدا از طریق کیف پول و با فرایند حرکت به سمت سایر خدمات
ایجاد یک کسب و کار جدید برای ارائه خدمات یکپارچه به مشتریان خاص
ارائه خدمات هوشمند زندگی شخصی افراد به صورت خاص
ارائه خدمات هوشمند زندگی شخصی عام مردم به صورت خاص

خدمات مالی شرکتی
تحلیل الزامات ارائه خدمات مالی شرکتی و به‌روزرسانی حوزه‌های مرتبط با آن و تعریف خدمات
طراحی مدل کسب و کار شبکه‌سازی و تحلیل اعتبار شرکت‌ها در آن

خدمات خرد
تحلیل و طراحی خدمات نوین در زمینه بانکداری موبایلی
بررسی و طراحی خدمات بانکداری باز و ایجاد زیرساخت متناسب به‌صورت کسب و کاری و فنی
ایجاد رویکرد بانکداری به‌عنوان پلتفرم و طراحی خدمات بر اساس آن (Platformification)
تحلیل و طراحی خدمات نوین در زمینه پرداخت موبایلی
ایجاد زیرساخت ارائه خدمات برای سایر کسب و کارها برای استفاده از پلتفرم‌های پرداخت (SDP)
ایجاد رویکرد تجمیع خدمات برای کمک در ارائه خدمات اختصاصی‌سازی شده در حوزه پرداخت

فناوری دفاتر کل پراکنده
بررسی کاربردهای احتمالی DLT در کسب و کار مالی با ایجاد کاربری قابل تعریف
طراحی خدمات محتمل و کاربری این فناوری در حوزه تضمین مالی تبادلات تجاری
طراحی خدمات محتمل و کاربری این فناوری در حوزه پرداخت های بین المللی و همچنین داخلی خارج از شتاب

هوش مصنوعی
استفاده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات پرداخت و ایجاد کاربری در آن
بررسی کاربردهای فناوری هوش مصنوعی در خدمات مالی و تجربه مشتریان
بررسی کاربردهایی از فناوری هوش مصنوعی با هدف کاهش هزینه‌های بانک در زیرساخت و لایه خدمات

اینترت اشیا
استفاده از اینترنت اشیا در ارائه خدمات پرداخت و ایجاد کاربری در آن
بررسی کاربردهای فناوری اینترنت اشیا در خدمات مالی و تجربه مشتریان
بررسی کاربردهایی از فناوری اینترنت اشیا با هدف کاهش هزینه های بانک در زیرساخت و لایه خدمات
تمامی حقوق مربوط به طراحی و توسعه وب سایت محفوظ می باشد Polwinno.ir
X

جستجوی سریع محتوای تخصصی پل‌وینو


v