هوش مصنوعی - مدل بلوغ و نقشه راه توسعه چت بات

مدل بلوغ و نقشه راه توسعه چت بات


همواره مشتریان خواهان روشهای ارتباطی ساده هستند و میخواهند خیلی سریع پاسخ به سوالات یا مشکلات خود را پیدا کنند. چت بات ابزار و مسیر ارتباطی جدیدی است که سازمانها در امور ارتباط با مشتریان خود بهکار گرفتهاند و اثر مثبتی در ارتقای تجربه مشتری داشته است. اما باید توجه داشت که همانند هر محصول دیگری چت بات نیز نیازمند دوره تکامل است و نمیتوان از لحظه اول انتظار بالاترین سطح هوشمندی و ارتباط با کاربر و سایر سیستمها به هر شکل ممکن را داشت. بههمین جهت با استفاده از یک مدل بلوغ میتوان انتظار سازمانها و مشتریان را مدیریت نمود و مسیر مناسبی را برای توسعه محصول ترسیم کرد.

مدل بلوغ چت بات مطابق تصویر زیر در سال 2017 توسط اسمیرز (در کپجمینی) ارائه شد. او در مدل خود، بلوغ را از سه منظر ارتباط با کاربر، هوشمندی و یکپارچهسازی تحلیل کرده است. همچنین در روند بلوغ و توسعه چت باتها برای هر یک از این منظرها نیز سه سطح را پیشبینی نموده است. ارتباط کاربر با چت باتها فقط از طریق متن است و از این بابت تجربه کاربری کاملا متفاوتی را نسبت به وبسایتها ایجاد خواهد کرد. در عین حال ارتباط کاربر از سادهترین شکل تعامل فرد با بات به سمت توسعهیافتهترین آن یعنی تعاملهای جمعی و ارتباط دو بات با یکدیگر میل میکند. حوزه هوشمندی اشاره به قابلیت چت بات برای درک نیاز کاربر و توانایی پاسخگویی مناسب و منطبق با خواسته او دارد. حوزه یکپارچهسازی، سیستمهای پشتیبان چت بات و ارتباط آن با سایر وبسایتها، سرورها و سرویسها را در بر میگیرد.دسته بندی : هوش مصنوعی
تاریخ ثبت : 1398/9/19
تعداد نمایش : 355

نظر دهید

* نام شما
* ایمیل شما
* نظر شما
تمامی حقوق مربوط به طراحی و توسعه وب سایت محفوظ می باشد Polwinno.ir
X

جستجوی سریع محتوای تخصصی پل‌وینو


v